NATUURLEXICON


Robijnboleet

Chalciporus rubinus  


De Robijnboleet Chalciporus rubinus komt voor in stadsparken, plantsoenen, boomgaarden en kerkhoven. Het is een mycorrhizavormende zwam bij Zomereik Quercus robur. Hij kan worden aangetroffen in oude gedeelten van stadsparken op voedselrijke kleigrond.

Het behoud van oude Zomereiken in stadsparken is voor deze soort van groot belang.

Home