NATUURLEXICON


Rode Barnsteenslak      

Quickella arenaria


De Rode Barnsteenslak Quickella arenaria is een zeer zeldzame landslak. Deze slak komt voor in vochtige en moerasachtige, laaggelegen gebieden in de duinen, op plaatsen met weinig vegetatie, zoals laaggelegen, weinig begroeide mosduinen. De soort kan ook op kale modderige plaatsen in kalkrijke gebieden worden gevonden.

De mondopening van deze slak is licht-ovaal en neemt ongeveer de helft van de hoogte in. Het huisje is eivormig en heeft 3 vrij bolle windingen met een zeer duidelijke naad en met duidelijke, onregelmatige groeilijnen. Het huisje heeft een roodbruine glans en wordt 5 tot 9 mm hoog.

Home