NATUURLEXICON


Rode Bremraap      

Orobanche lutea


De Rode Bremraap Orobanche lutea is een zeer zeldzame plant. In Nederland is deze plant te vinden in rivierduinen en op zandige rivierdijken. In Vlaanderen komt ze waarschijnlijk niet voor.

Deze plant bevat geen bladgroen. Het is een volledige parasiet die parasiteert op Sikkelklaver Medicago falcata.

Het zaad kiemt alleen dicht bij de wortels van Sikkelklaver en dringt vrijwel direct de wortel van haar gastheer binnen. Ze vormt een knol waaruit de bloeistengel groeit. Dit kan enkele maanden tot jaren duren. Deze soort kan ook in begraasde gebieden opduiken.

De geïnfecteerde Sikkelklaver komt meestal niet tot bloei.


Home