NATUURLEXICON


Rode Dophei      

Erica cinerea   


De Rode Dophei Erica cinerea komt voor op droge, voedselarme zand- en leembodems. Het is een typische soort van heidegebieden.

De plant wordt 20 tot 60 cm hoog en bloeit van juni tot september. De rode klokvormige bloemen staan in trossen rond het einde van de stengel. De kelkbladeren zijn korter dan de kroonbladen.

De meeldraden zitten binnen de kroonbladeren. Als ze niet door insecten worden bestoven, treden ze naar buiten, zodat de wind alsnog de bestuiving bewerkstelligt.  

De groenblijvende blaadjes staan in kransen van 3 aan korte stelen (bij de Gewone Dophei Erica tetralix staan de blaadjes in kransen van 4).

Deze plant is de belangrijkste voedselplant van de Ericabij Megachile analis.  

Home