NATUURLEXICON


Rode Ganzevoet      

Chenopodium rubrum   


De Rode Ganzevoet Chenopodium rubrum groeit bij ons vooral in het kustgebied, op vochtige, stikstofhoudende open plaatsen, liefst op kleigrond.

Deze algemene plant bloeit van juli tot de eerste vorst met groene bloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn ruit- of pijlvormig.

Home