NATUURLEXICON


Rode Kamperfoelie      

Lonicera xylosteum   


De Rode Kamperfoelie Lonicera xylosteum groeit op halfbeschaduwde tot beschaduwde plaatsen op een kalkrijke grond in loofbossen, gemengde bossen, duinen, heggen, struwelen en in bosranden.De plant wordt ook veel aangeplant in parken en tuinen. Het is een inheemse, zeldzame plant. De bloemen zijn geel-wit gekleurd. De bloemstelen staan ingeplant in de bladoksels.

Ze worden door hommels en bijen bestoven. De bladeren zijn tegenoverstaand. De bessen staan steeds in paren aan de plant. Ze zijn licht giftig want ze bevatten alkaloïden en saponine. Deze plant is niet windend, dit in tegenstelling tot de Wilde Kamperfoelie Lonicera periclymenum.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Bonte Beer Callimorpha dominula, Glasvleugelpijlstaart Hemaris fuciformis, Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata, Oranje Iepentakvlinder Angerona prunaria en Kleine IJsvogelvlinder Limenitis camilla.

Home