NATUURLEXICON


Rode Kelkzwam      

Sarcoscypha coccinea   


De Rode Kelkzwam Sarcoscypha coccinea is een zakjeszwam met een diameter van 1 tot 5 cm. De zwam is kelk- tot schotelvormig.   

De binnenzijde is scharlakenrood met een roze tot vleeskleurige, wit zemelige buitenzijde.

Hij komt voor op verterende takjes van Els-soorten Alnus species, Hazelaar Corylus avellana, Wilg-soorten Salix species en soms Gewone Es Fraxinus excelsior in vochtige loofbossen. De takjes moeten goed in de bodem ingebed zitten. Het aangetaste hout wordt door het mycelium rood gekleurd.

Meestal heeft hij een korte steel, maar bij dieper in de strooisellaag liggende takjes kan hij ook een lange steel hebben.

De zwam kan worden gevonden vanaf oktober en blijft vaak te zien tot eind maart. De zwam staat meestal solitair. De zwam bevat een natuurlijk antivriesmiddel zodat hij bestand is tegen temperaturen tot min 15 °C.  

Het is een saprotrofe soort die gebonden is aan kalk. Vaak komt hij voor op kalkzandsteen of plaatsen waar kalkrijke kwel aan de oppervlakte komt.

Kelkzwammen zijn ascomyceten met een saprotrofe levenswijze op begraven en half verteerd loofhout, op vochtige, voedselrijke bodem.

Home