NATUURLEXICON


Rode Klaver      

Trifolium pratense   


De Rode Klaver Trifolium pratense groeit op een kalkrijke bodem in wegbermen en (bemeste) hooilanden. Het is een waardevolle voedselplant voor vee.

De plant voorziet, door de aanwezigheid van wortelknolletjes met daarin bacteriën die in een mutualistische symbiose leven en stikstof uit de lucht kunnen binnen, de bodem van stikstof en zorgt dus voor een bodemverbetering.

Deze soort wordt 10 tot 40 cm hoog en bloeit van mei tot oktober met rode bloemen die in bolvormige, ongesteelde hoofdjes staan. De bloemen zijn 1 cm lang. De blaadjes zijn vaak licht gevlekt met een bleek V-teken. De stengel is behaard.

Rode Klaver trekt vooral hommels, zandbijen, langhoornbijen, metselbijen en behangersbijen aan.

Alleen insecten met een lange zuigtong, zoals langtongige bijen en hommels, kunnen de nectar bereiken. Vanwege de kelkdiepte is de nectar voor Honingbijen Apis mellifera moeilijk bereikbaar. Bij een herbloei na een maaibeurt zijn de bloemen kleiner en dus wel beter bereikbaar. Soms gebruiken Honingbijen bijtgaatjes die door nectarrovende hommels werden gemaakt;

De vervanging van deze soort door Maïs Zea mays is de voornaamste oorzaak van de alarmerende achteruitgang van de hommelfauna in het agrarische landschap. Darwin wees reeds op het verband tussen de hommelstand en de zaadproductie van Rode Klaver.

Er zijn meer soorten solitaire bijen gespecialiseerd op Rode Klaver dan op Witte Klaver Trifolium repens. De Bremzandbij Andrena ovatula is op Rode Klaver gespecialiseerd.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Bruine Daguil Euclidia glyphica en Mi-vlinder Euclidia mi.

Het is de belangrijkste waardplant van het Klaverblauwtje Cyaniris semiargus (vlinder). 

Home