NATUURLEXICON


Rode Lijst


Rode Lijsten geven voor een bepaalde regio aan welke soorten verdwenen, met verdwijnen bedreigd, bedreigd of kwetsbaar zijn.

Meestal worden bij deze Rode Lijsten de termen “uitgestorven” of “met uitsterven bedreigd” gebruikt, alhoewel deze termen de indruk wekken dat de soort volledig is uitgestorven,  op wereldschaal dus.

Sommige soorten zijn wel verdwenen in Vlaanderen en/of Nederland, maar komen wel nog voor in Wallonië, Duitsland of Frankrijk.  

Rode lijsten zijn een handig hulpmiddel om de toestand van soorten in een bepaalde regio te beschrijven. Voor soorten die voorkomen op een Rode lijst kunnen specifieke beheermaatregelen worden genomen die de achteruitgang van deze soorten zouden moeten stoppen.

Wanneer men daarenboven de ecologie van de bedreigde soorten beter kent en begrijpt, kan men het beheer nog beter afstemmen op deze soorten, om hen van de ondergang te redden.  

Home