NATUURLEXICON


Rode Maskerbij      

Hylaeus variegatus   


De Rode Maskerbij Hylaeus variegatus is een zeldzame solitaire bij die beperkt polylectisch het stuifmeel haalt bij de planten Zandblauwtje Jasione montana, Kruisdistel Eryngium campestre, Middelste Ganzerik Potentilla intermedia, Pastinaak Pastinaca sativa en Zevenblad Aegopodium podagraria. De bij komt voor op spoorwegterreinen, bermen en graslanden met Zandblauwtje.

Het vrouwtje heeft een gedeeltelijk (tergiet 1 en soms tergiet 2) rood achterlijf. Op het borststuk zijn er vaak 2 gele vlekjes zichtbaar.

Het mannetje heeft een ingedeukt gezichtsschild. De antenneschachten zijn sterk verbreed. Het gezicht heeft witte vlekken. Het achterlijf is soms gedeeltelijk (tergiet 1) rood.  

Deze bij meet 5,5 tot 7,5 mm en vliegt van half juni tot eind augustus.

Het nest wordt ondergronds gebouwd in oude nesten van andere bijen en graafwespen.

Home