NATUURLEXICON


Rode Mierspin      

Micaria fulgens   


De Rode Mierspin Micaria fulgens komt voor onder stenen en op zandige, droge terreinen, vooral in droge schrale graslanden met pollen en mieren.

Home