NATUURLEXICON


Rode Ogentroost      

Odontites vernus subspecies serotinus   


De Rode Ogentroost Odontites vernus subspecies serotinus groeit op open, natte, grazige en voedselrijke plaatsen op een leem- of kleibodem. Het is een halfparasiet, die een deel van het voedsel haalt uit de planten waarop ze groeit. Ze groeit zelfs op soortgenoten, zodat er verzwakte exemplaren ontstaan, die niet bloeien.

Deze zeldzame plant bloeit van juni tot oktober met roodachtige bloemen die in trossen staan. De bloemen wisselen op de stengel af met schutbladeren. De bladeren zijn lancetvormig. De plant is bezet met haartjes.  

Het is een belangrijke stuifmeelplant voor de Ogentroostdikpoot Melitta tricincta.

Home