NATUURLEXICON


Rode Sluipspinnendoder      

Ceropales variegata


De Rode Sluipspinnendoder Ceropales variegata is een wesp met een lengte van 4 tot 8 mm. De voorste 2 tergieten zijn rood. De tweede en laatste tergiet zijn wit gevlekt.

Deze zeer zeldzame wesp vliegt van juni tot en met half september in droge biotopen zoals graslanden op zand, heide en vegetatiearme terreinen op stenige grond.

Een waarschijnlijke gastheer is de spinnenjager Miscophus bicolor.


Home