NATUURLEXICON


Rode Snoerworm

Lineas ruber   


De Rode Snoerworm Lineas ruber vangt zijn prooien, die bestaan uit kleine zeediertjes, met een buisvormige slurf. Het is een kleine roodbruine worm die algemeen voorkomt op stranden, onder stenen en keien op modderig zand. Hij is ook te vinden in riviermondingen.

Aan beide zijden van de kop heeft hij 2 tot 8 ogen. Hij meet tot 15 cm.


Home