NATUURLEXICON


Rode Wesp

Vespula rufa


De Rode Wesp Vespula rufa heeft een roodachtig achterlijf. De rode tekening is erg variabel en soms zeer beperkt. Het eerste rugplaatje is zwart behaard. De schenen zijn geel en de dijen zijn rood-zwart gekleurd.

Deze plooivleugelwesp meet 13 tot 20 mm en komt algemeen voor in open biotopen, langs kruidenrijke bosranden, op heidevelden, in lichte bossen, tuinen, parken en zandgroeven.

Deze wesp bezoekt de bloemen van onder meer Pastinaak Pastinaca sativa.

De koningin en de werksters vliegen van eind maart tot eind augustus; de mannetjes van half juli tot in november. Het voedsel voor de jongen bestaat uit insectenlarven en spinnen.  

Het nest wordt gebouwd in holtes in de bodem. Het volk telt slechts enkele honderden werksters.  

Deze wesp verdedigt haar nest niet zo agressief als de Gewone Wesp Vespula vulgaris en de Duitse Wesp Vespula germanica. De steek blijkt wel pijnlijker te zijn dan van de Gewone Wesp.

De Oostenrijkse Wesp Vespula austriaca treedt bij deze soort op als nestparasiet.

Home