NATUURLEXICON


Rode Zaagpootspinnendoder

Priocnemis agilis


De Rode Zaagpootspinnendoder Priocnemis agilis is een zwarte wesp. De eerste 2 segmenten en de basis van het derde segment zijn bruinrood. Deze wesp meet 6 tot 9 mm.

Deze vrij zeldzame wesp komt van begin juli tot half oktober voor in droge, warme biotopen, vooral droge graslanden.

De prooien zijn spinnen.

Home