NATUURLEXICON


Rode Zwavelkop

Hypholoma lateritium


De Rode Zwavelkop Hypholoma lateritium leeft als een saprofiet van dood loofhout en slechts zelden als een zwakteparasiet op levende bomen. Het mycelium verteert de restanten van dood ondergrond wortelhout van gevelde bomen. Deze zwam kan opduiken op plaatsen waar reeds jaren geleden bomen werden geveld.

De hoed is bruinrood. Het is een algemene soort op hogere zandgronden en in de duinen, maar komt schaarser voor in klei- en laagveengebieden.  

Home