NATUURLEXICON


Roek      

Corvus frugilegus   


De Roek Corvus frugilegus is een zwarte vogel met een lengte tot 46 cm. Hij heeft een witachtig aangezicht. Bij oude dieren ziet men om de snavelwortel de naakte huid. De veren glanzen meer dan bij de Zwarte Kraai Corvus corone. Hij heeft lange dijveren. De bek is grijs, smal en puntig.  De roep klinkt als “kroaa”.

Deze vogel komt voor in landbouwgebieden met boschages en ook wel in dorpen. Het voedsel wordt bij voorkeur gezocht op de zogenaamde permanente graslanden met een gevarieerde bultige structuur.

Zijn voedsel bestaat uit slakken, insecten, bessen, jonge planten, walnoten, ooft en afval. Van de Roek is bekend dat een buitgemaakte larve van de Meikever Melolontha melolontha eerst zorgvuldig wordt gepeld voordat deze wordt gegeten. De Roek verankert de engerling met één van de poten terwijl met de snavel het verharde kopschild en de vergrote kaken worden afgebeten. Vervolgens worden de larvepootjes één voor een verwijderd en ten slotte wordt de deels vloeibare inhoud van de larve naar buiten geknepen en gegeten.  

De Roek broedt in kolonies, die soms groot kunnen zijn. In ieder geval waren de kolonies vroeger groter dan ze nu zijn. Het nest is een groot komvormig bouwsel van takken die met aarde zijn samengekleefd. Het wordt gemaakt in hoge bomen. De nesten bevinden zich vaak dicht opeengepakt in de boomtoppen. De kolonies zijn goed zichtbaar in de bomen doordat het nest reeds wordt gebouwd vooraleer er bladeren aan de bomen staan.  Kolonies vallen goed op door het lawaai dat de Roeken produceren.  

De nestbomen bevinden zich vaak in open landschappen.

In maart-april legt het vrouwtje 3 tot 5 eieren. Het vrouwtje broedt op de eieren. Het mannetje helpt bij de voeding van de jongen.

In de winter komen er veel Roeken uit Oost-Europa naar onze streken. Overdag trekken de vogels in groepen rond.

’s Nachts vormen ze grote slaapgezelschappen.

Vroeger werd deze vogel vervolgd om de (vermeende) schade die hij aanrichtte. Tegenwoordig is hij beschermd. Kolonies Roeken gaan soms op akkers larven en wormen zoeken, hetgeen niet altijd naar de zin is van de landbouwers.  

Ook de grootschalige toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen heeft de aantallen doen dalen.

Home