NATUURLEXICON


Roestbruin Breeksteeltje      

Conocybe rickeniana  


Het Roestbruin Breeksteeltje Conocybe rickeniana heeft een klokvormige tot uitgespreide roestbruine hoed met een diameter tot 3 cm. De roodbruine steel wordt tot 8 cm lang.

Deze plaatjeszwam komt voor op humeuze grond in graslanden, wegbermen, parken en loofbossen op een vrij voedselrijke bodem.


Home