NATUURLEXICON


Roestbruine Bloedbij

Sphecodes ferruginatus


De Roestbruine Bloedbij Sphecodes ferruginatus komt voor op droge graslanden en ruigten.  

De kop en het borststuk van deze bij zijn gerimpeld. De achterdijen zijn vaak sterk verbreed. De bij meet 5 tot 8 mm.

Deze zeldzame bij vliegt van eind maart tot half oktober op verschillende planten zoals Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Struikhei Calluna vulgaris. De volwassen vrouwtjes overwinteren.

Deze parasitaire bij heeft waarschijnlijk de Slanke Groefbij Lasioglossum fulvicorne, de Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum en de Breedkaakgroefbij Lasioglossum laticeps (bodembewonende bijen) als gastheren.


Home