NATUURLEXICON


Roestbruin Schorssteeltje

Chaenotheca ferruginea


Het Roestbruin Schorssteeltje Chaenotheca ferruginea is een schors- of houtbewonend korstmos. De thallus is roestbruin.

Dit korstmos komt vooral voor op oude Eik-soorten Quercus species.

Het is een goede indicator voor de luchtkwaliteit.

Het korstmos Lichenoconium lecanorae parasiteert op dit korstmos.

Home