NATUURLEXICON


Roestgele Schorskeverjager

Pityophagus ferrugineus


De Roestgele Schorskeverjager Pityophagus ferrugineus meet 4 tot 6,5 mm.

Hij leeft onder schors van naaldbomen en maakt jacht op schorskevers.


Home