NATUURLEXICON


Roestvlekkencantharel

Cantharellus ferruginascens


De Roestvlekkencantharel Cantharellus ferruginascens is een mycorrhizavormende zwam die groeit bij Eik-soorten Quercus species, meestal bij Zomereik Quercus robur, op een rijke, basische grond.

Hij komt voor in loofbossen, loofhoutsingels en bosranden op een droge, voedselarme grond. Vermesting is ongunstig voor deze soort.

Home