NATUURLEXICON


Roetschorsschimmel      

Cryptostroma corticale


De Roetschorsschimmel Cryptostroma corticale is een zwam die behoort tot de zakjeszwammen. De zwam komt voor op Esdoorn-soorten Acer species, vooral op Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus (soms ook op Noorse Esdoorn, Zilveresdoorn, Spaanse Aak, Vederesdoorn en in zeldzame gevallen ook op Berk- en Linde-soorten).

De zwam komt vooral voor op afgestorven hout. In een eerste fase is bast- en cambiumnecrose zichtbaar. Bij warmte en grotere vochtbehoefte beginnen de bladeren te verwelken en sterft de kroon af. In het bladweefsel wordt een laag gevormd van witte schimmeldraden, die met het blote oog te zien zijn als witte vlekken. De witte schimmeldraden vormen onder de bast een laag bruinzwarte sporen.  Later sterft de hele boom.

Binnen enkele maanden na het afsterven van de boom ontstaan er langwerpige scheuren in de bast. De buitenste schorslaag wordt afgestoten en onder de schors is een zwarte laag sporen te zien van de zwam. De stam vertoont roetachtige plekken.

Bij een jonge bast zal deze “opzwellen” door de grote hoeveelheid sporen. Na enige tijd barst de bast open en verspreiden de sporen zich in de omgeving. De geslachtelijke sporen worden door de wind verspreid.

Deze zwam kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen die de sporen inademen. De sporen kunnen ook allergische ontstekingsreacties en longaandoeningen (zoals pneumonitis) veroorzaken.

Deze zwam werd in 2015 in Vlaanderen op levende bomen vastgesteld. Deze zwam is aanvankelijk latent aanwezig op de boom zonder dat de boom hier hinder van ondervindt.

Na een zeer droge of zeer warme periode ondervindt de boom droogtestress. De zwam kan bij de verzwakte boom parasitair worden en het bast- en cambiumweefsel aantasten. De boom begint af te sterven, waardoor de kans op stam- en takbreuk vergroot.   

Home