NATUURLEXICON


Rond Boogsterrenmos

Plagiomnium affine


Het Rond Boogsterrenmos Plagiomnium affine is een mos dat zeer algemeen voorkomt in voedselrijke, vochtige loofbossen op zand, in struwelen met Jeneverbes Juniperus communis en in graslanden op zand.

Home