NATUURLEXICON


Rond Wintergroen      

Pyrola rotundifolia  


Het Rond Wintergroen Pyrola rotundifolia komt vooral voor op een vochtige, zwak zure leemgrond in duinvalleien, duinhellingen, bossen en moerassen. De plant wordt vooral in het kustgebied gevonden.

Deze soort wordt 15 cm hoog en bloeit van juni tot oktober met licht knikkende wittig-roze bloempjes met een lange, gebogen stijl. De bloemen groeien in groepjes van 5 tot bloemen in een aar. Wanneer de bodem evenwel te droog wordt, bloeit de plant niet.

De plant bezit kruipende wortelstokken waaraan opnieuw wintergroene rozetten van gesteelde, ovale, donkergroene, glanzende bladeren groeien.

Het Rond Wintergroen herbergt in de wortels symbiontische schimmels, die worden verteerd en daardoor voedsel leveren. 

Home