NATUURLEXICON


Roodbaardroofvlieg

Eutolmis rufibarbis     


De Roodbaardroofvlieg Eutolmis rufibarbis is een grote, bruine roofvlieg. De vlieg meet 18 tot 21 mm. De poten zijn zwart en zijn voorzien met zwarte borstels. De middenknobbel is groot. De baard is rossig met zwarte borstels aan boven- en zijkant.

Deze vlieg komt van eind mei tot begin september in opgeschoten kruidenvegetaties langs bosranden en -paden, extensief bewerkte akkers en weilanden.  

Home