NATUURLEXICON


Roodbandbeer      

Diacrisia sannio  


De Roodbandbeer Diacrisia sannio behoort tot de beervlinders. Hij komt vooral voor op zandgronden zoals in bosranden en duinen.

De waardplanten van de rupsen zijn Grote Brandnetel Urtica dioica, Glad Walstro Galium mollugo, Smalle Weegbree Plantago lanceolata en Wilde Gagel Myrica gale.

Home