NATUURLEXICON


Roodbont Heide-uiltje      

Anarta myrtilli  


Het Roodbont Heide-uiltje Anarta myrtilli behoort tot de uiltjes en leeft in duinen en op heideterreinen. Het is een zeldzame soort, die vooral overdag actief is. Deze vlinder meet 24 tot 28 mm.

Deze vlinder vliegt in 2 generaties tussen april en oktober.

’s Nachts komt deze vlinder wel op licht af. Hij vliegt vooral op de bloemen van Struikhei Calluna vulgaris en Gewone Dophei Erica tetralix.

Dit zijn tevens de waardplanten voor de rupsen. De soort overwintert als rups of pop.

Deze vlinder vliegt vanaf half april tot in oktober in twee of soms drie generaties.

Home