NATUURLEXICON


Roodbruine Groefbij      

Lasioglossum xanthopus  


De Roodbruine Groefbij Lasioglossum xanthopus is een glanzend zwarte groefbij met een lengte van 11 à 12 mm. Het is een zeldzame bij.

Het vrouwtje heeft een rode beharing op de borststukrug en opvallende witte brede haarbandjes aan de basis van tergieten 2 tot 4. De achterschenen en de tarsen zijn gelig gekleurd.

Het mannetje is veel slanker en heeft een vrij lange kop. Het borststuk is vrij dicht bruin behaard. Het achterlijf is knuppelvormig. Op tergieten 2 tot 4 zijn ook bij het mannetje brede doorlopende haarbandjes aanwezig.   

Deze bij komt voor op lemige bodems, vooral in kruidenrijke graslandvegetaties. De bij vliegt van half maart tot eind oktober. De mannetjes vliegen pas vanaf september.

Het nest wordt in de grond gebouwd. Het is een polylectische soort die op verschillende planten kan worden gezien (onder meer Gewone Paardenbloem, Duifkruid, Herik, Valse Salie, Akkermelkdistel).

 

Home