NATUURLEXICON


Roodbruine Melkzwam      

Lactarius hysginus  


De Roodbruine Melkzwam Lactarius hysginus is een mycorrhizavormende soort bij dennen. Hij is te vinden in naaldbossen op een zure, voedselarme zandgrond.

Vermesting en verzuring vormen een bedreiging voor de groeiplaatsen.


Home