NATUURLEXICON


Roodbruine Sapzweefvlieg      

Brachyopa panzeri  


De Roodbruine Sapzweefvlieg Brachyopa panzeri is een zweefvlieg met een lengte van 9 tot 11 mm. Deze zweefvlieg heeft een grijs bestoven borststukrug. Het is een zeldzame soort die plaatselijk wel talrijk kan voorkomen.

Deze zweefvlieg komt voor van april tot juni in zowel loofbossen, gemengde bossen als naaldbossen.

De vliegen zitten vaak op stronken van pas gevelde naaldbomen, maar ook op stronken van Beuk Fagus sylvatica, Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus en Witte Paardenkastanje Aesculus hippocastanum.  


Home