NATUURLEXICON


Roodbruin Netpluimpje      

Stemonitis axifera  


Het Roodbruin Netpluimpje Stemonitis axifera is een zwam die groeit op rottend hout. In een jong stadium zien deze zwammen eruit als lichtroze slierten die afgeknotte kegeltjes vormen, doordat de toppen aan elkaar kleven. In jonge toestand staan de kegeltjes rechtop op een glanzend zwart steeltje.  

In een volwassen stadium worden ze bruin en staan ze los van elkaar.  

Home