NATUURLEXICON


Roodbruin Trechtertje      

Omphalina pyxidata  


Het Roodbruin Trechtertje Omphalina pyxidata is een plaatjeszwam met een verdiept trechtervormige bruine hoed met een diameter tot 2 cm. De bruine steel wordt tot 3 cm lang.

Deze zwam komt voor tussen mossen op een humusarme zandgrond in de duinen en in voedselarme (duin-)graslanden, soms op oude brandplekken.

Home