NATUURLEXICON


Roodhalsgans      

Branta ruficollis


De Roodhalsgans Branta ruficollis is een kleine gans met een dikke hals en een zeer kleine snavel. Het verenkleed is roestrood met zwart en wit. De gans heeft een brede witte flankstreep. De oorstreek is voorzien van een grote roestrode vlek met een smalle, witte omranding.

Het geluid bestaat uit een schril, hoog “kiek-jik”.

Deze vogel broedt in kleine kolonies op de arctische toendra (vooral in het noorden van West-Siberië) nabij de kust of aan riviermondingen.

In Vlaanderen komt deze overwinterende gans voor op poldergraslanden samen met andere ganzensoorten (vooral Kolganzen) waar de vogels zich tegoed doen aan malse grassen en Witte Klaver Trifolium repens.  

Home