NATUURLEXICON


Roodharige Wespbij      

Nomada lathburiana  


De Roodharige Wespbij Nomada lathburiana is een vrij algemene koekoeksbij van bosranden, afgravingen en spoorwegterreinen.  

Het vrouwtje heeft een rossige beharing op de borststukrug. Er zijn rood omzoomde gele vlekken op de rug. Tergiet 1 van het achterlijf heeft een brede, rode band. Tergieten 2 en 3 hebben gele banden, soms met rood in het midden. De kop van het vrouwtje is zwart met oranje delen.

Het mannetje heeft kleine vlekken op de rug. Het gezicht is zwart met een gele beharing.

Deze bij lijkt zeer sterk op een wesp.

De bij meet 9 tot 13 mm en vliegt van begin maart tot eind juni.

De bij bezoekt de bloemen van Wilg-soorten Salix species, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Fluitenkruid Anthriscus sylvestris en Sleedoorn Prunus spinosa.    

De gastheerbijen voor deze soort zijn de Grijze Zandbij Andrena vaga en de Asbij Andrena cineraria.  Er moeten wel voldoende aantallen van deze gastheerbijen aanwezig zijn.

Home