NATUURLEXICON


Rood Kalkkrieltje      

Paragus bicolor


Het Rood Kalkkrieltje Paragus bicolor heeft een zwart met rood achterlijf. De achterrand van het schildje is geel. Rugplaatjes 3 en 4 hebben zilverachtige streepjes. Deze zweefvlieg meet 7 mm.  

Deze zeer zeldzame zweefvlieg komt van juli tot en met augustus voor op warme heide- en stuifzandterreinen en bezoekt er verschillende bloemen.

De larven voeden zich met bladluizen op Zuring-soorten Rumex species.   

Home