NATUURLEXICON


Roodkapje

Blera fallax


Het Roodkapje Blera fallax is een breed gebouwde zweefvlieg met een lengte van 10 tot 12 mm. De vlieg heeft een opvallende rode achterlijfspunt (rugplaten 3 en 4 zijn rood bij het mannetje; bij het vrouwtje alleen rugplaat 4) en een geel gezicht.  

Deze zweefvlieg vertoont een voorkeur voor oude, natuurlijke naaldbossen, maar komt ook voor in gemengde bossen.

De larven leven in natte, rottende holten in het oppervlak van de stronk van afgezaagde of gevallen naaldbomen (Grove Den); ook in holtes van loofbomen (Eik-soorten). Deze holten zijn 2 tot 30 cm in diameter en zijn meerdere jaren geschikt voor de ontwikkeling van de larven.

Home