NATUURLEXICON


Roodkeelduiker

Gavia stellata


De Roodkeelduiker Gavia stellata is een kustvogel, die in Vlaanderen niet broedt. Hij kan bij ons wel worden gezien van september tot mei. Hij heeft een rode keel en een iets opgewipte snavel.

Hij houdt meestal de kop schuin omhoog.

In de winter verdwijnt de rode keelkleur en is hij op de rug, in de nek en op de bovenkop grijs met witte spikkels.

Deze vogel voedt zich met vissen en schaaldieren die hij vangt in het water tot op een diepte van 10 m.

Op het land beweegt hij zich wat onbeholpen voort.

Het nest bevindt zich dicht bij water. Het vrouwtje legt 2 eieren, die na 4 weken uitkomen. De broedgebieden bevinden zich in Noord-Europa. Binnen 24 u kunnen de jongen zwemmen. Na 6 weken kunnen ze vliegen.

De Roodkeelduiker is een doortrekker en schaarse wintergast. Soms wordt hij ook in het binnenland gezien.

Home