NATUURLEXICON


Rood Knikmos      

Bryum pallens  


Het Rood Knikmos Bryum pallens komt vrij algemeen voor in leemstreken maar is op andere plaatsen vrij zeldzaam.

Het mos groeit op natte grond in moerassige gebieden of langs stroompjes, poelen, op natte rotsen of op nat dood hout.

 

Home