NATUURLEXICON


Roodkraagzaagpootspinnendoder      

Priocnemis schioedtei


De Roodkraagzaagpootspinnendoder Priocnemis schioedtei is een bijna volledig zwarte wesp met een lengte van 6 tot 10,5 mm. Het eerste, tweede en de basis van het derde achterlijfssegment zijn rood gekleurd.

Deze niet zo algemene soort bewoont verschillende biotopen. De wesp vliegt van eind mei tot eind september op heidevelden, in bosgebieden en ook wel in vochtige biotopen.

Het nest wordt gemaakt in ondergrondse gangen, zoals bijvoorbeeld wormengangen.

De prooien zijn spinnen die door het vrouwtje eerst worden verlamd alvorens te worden meegenomen naar het nest. Het vrouwtje kleeft een ei op de zijkant van het verlamde spinnenachterlijf.    


Home