NATUURLEXICON


Rood Oortjesmos      

Jungermannia hyalina  


Het Rood Oortjesmos Jungermannia hyalina is een levermos dat zeer zeldzaam voorkomt.

Het kan worden gevonden op steile taluds van greppels waar tijdens het opschonen leempakketten worden aangesneden.

 

Home