NATUURLEXICON


Roodpootvalk

Falco vespertinus


De Roodpootvalk Falco vespertinus is een kleine valk. Deze vogel heeft een actieve vlucht met vrij losse vleugelslagen.

Het volwassen mannetje heeft een donker blauwgrijs lichaam en vleugeldekveren, een rode “broek” en onderstaartdekveren.  De poten zijn rood.

Het volwassen vrouwtje heeft oranjebruine, vrijwel ongestreepte onderdelen, een grijze mantel en rug met donkere dwarsstrepen, een bruine kopkap en witte wangen.

Deze valk broedt meestal in kolonies in open gebieden emt bomenrijen of struiken, in steppen, in agrarische gebieden en in open riviervalleien.

Deze vogel broedt in Oost-Europa. In Vlaanderen is het een doortrekker en overwinteraar in kleine aantallen.   

Home