NATUURLEXICON


Roodpotige Sprinkhanendoder      

Tachysphex panzeri


De Roodpotige Sprinkhanendoder Tachysphex panzeri meet 6,5 tot 14 mm. Het lichaam is zwart met een gedeeltelijk donkerrood achterlijf. Sommige mannetjes zijn volledig zwart. Deze graafwesp heeft grotendeels rode poten. Het mannetje heeft een opvallend goudkleurig behaard gezicht en groene ogen.  

Deze wesp komt van juni tot augustus als een zeldzame soort voor in stuifduinen langs de kust en in het binnenland. Aan de kust komt de wesp vooral voor in de zeereep en op plekken waar laag struweel en open zand met (korst)mos aan elkaar grenzen. Deze soort vliegt van begin juni tot begin september.

De wesp bevoorraadt het nest met veldsprinkhanen. Veelal zijn de prooien dus groter dan de wesp zelf. De sprinkhaan wordt verlamd en aan de voelsprieten naar het nest gesleept. De prooi blijft op die manier vers voedsel voor de larve van de wesp.

De goudwesp Hedychridium coriaceum treedt bij deze wesp op als kleptoparasiet.

Home