NATUURLEXICON


Roodscheenpottenbakkerswesp

Trypoxylon clavicerum


De Roodscheenpottenbakkerswesp Trypoxylon clavicerum is een vrij algemene wesp. Deze soort meer 4,5 tot 8 mm en heeft gedeeltelijk bruin tot gele voorpoten.

Deze wesp komt van half mei tot begin oktober voor in uiteenlopende biotopen, zoals onder meer zowel droge als moerassige gebieden; ook in het stedelijk gebied kan men de soort aantreffen.

Het nest wordt gebouwd in vraatgangen van andere insecten in dood hout, in holle stengels en ook wel in kunstmatige nestgangen. De wesp nestelt vaak samen met metselbijen Osmia species.   

De prooien zijn kleine spinnensoorten.

Als parasieten zijn bekend: de Langharige Kogelgoudwesp Pseudomalus auratus, de goudwespen Pseudomalus pusillus en Trichrysis cyanea, de bronswesp Eurytoma rubicola en de sluipwesp Ephialtes manifestator.   

Home