NATUURLEXICON


Roodscheenzandbij

Andrena ruficrus


De Roodscheenzandbij Andrena ruficrus is een vrij zeldzame zandbij met een grootte van 7 tot 11 mm.  

Het vrouwtje heeft een wittig behaard gezicht. Het borststuk is lang behaard, bovenaan bruin; aan de zijkanten wittig. Het achterlijf is zwart. De tergieten zijn nagenoeg kaal. De poten zijn helder oranje gekleurd; er is ook witte beharing op de poten aanwezig.

Het mannetje heeft een dichtbehaard wit gezicht. Het borststuk is grijsbruin.

De bij vliegt in 1 generatie van begin maart tot eind mei.

Deze bij leeft in bossen, vochtige heiden, hoogveenrestanten en randen van vennen.

De soort bezoekt alleen bloeiende Wilg-soorten, onder meer Boswilg Salix caprea en Kruipwilg Salix repens.   

Deze bij is zeer waarschijnlijk een gastheerbij voor de Donkere Dubbeltand Nomada obscura (koekoeksbij).

Home