NATUURLEXICON


Rood Schorsvlekje      

Coniocarpon cinnabarinum  


Het Rood Schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum is een korstmos. Deze soort werd pas in 2018 voor het eerst in Vlaanderen gevonden.

Dit korstmos groeit vooral in oude bossen, maar daar dan vooral op de jongere bomen (Wilg-soorten, Hazelaar, Gewone Es) met een gladde schors.

Home