NATUURLEXICON


Roodsprietkopermantel

Ferdinandea ruficornis


De Roodsprietkopermantel Ferdinandea ruficornis  is een zeer zeldzame zweefvlieg met een lengte van 9 tot 12 mm. De zweefvlieg is herkenbaar aan de oranje antenneborstels, een smal glimmend bandje dat een smal doffer bandje scheidt van de achterrand van de rugplaten en aan de afwezigheid van borstels op de voor- en middenpoten.

Deze zweefvlieg kan van april tot augustus worden gevonden in loofbossen, vooral eikenbossen. De volwassen zweefvliegen houden zich waarschijnlijk vooral hoog in de bomen op.

Het vrouwtje legt eitjes op de bast van een Zomereik Quercus robur, Iep-soorten Ulmus species of Linde-soorten Tilia species, nabij een sapstroom. De larven voeden zich met boomsappen en houden zich meestal op in de vraatgangen van de Wilgenhoutvlinder Cossus cossus.

De verpopping gebeurt in de grond, aan de voet van de boom, waarin de larve is opgegroeid.

Home