NATUURLEXICON


Roodsprietwespbij

Andrena fulvicornis


De Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis vliegt van eind maart tot eind augustus in 2 generaties in uiterwaarden, langs spoordijken, in ruigten en op heidevelden.

Het vrouwtje is in de eerste generatie donker gekleurd. De tweede generatie is lichter gekleurd. Het borststuk is zwart met gele delen. Er zijn roodachtige randen rond de gele tekening op tergieten 1 en 2 en soms ook op tergiet 3.

Het mannetje heeft doorgaans geen rood op de tergieten. Het borststuk is zwart met gele delen. Er zijn nauwelijks gescheiden of zelfs iets verbonden gele vlekken op tergiet 2.

Deze bij lijkt sterk op de Donkere Wespbij Nomada marshamella.

De bij meet 8 tot 13 mm.

De bij bezoekt de bloemen van onder meer Wilg-soorten Salix species, Ereprijs-soorten Veronica species, Speenkruid Ranunculus ficaria en Gewone Paardenbloem Taraxacum ficaria.

Deze bij parasiteert bij de Koolzwarte Zandbij Andrena pilipes en de Grijze Rimpelrug Andrena tibialis (hoofdgastheren) en waarschijnlijk ook de Blauwe Zandbij Andrena agilissima en de Zwartbronzen Zandbij Andrena nigroaenea.  

Home