NATUURLEXICON


Roodvoetknotsje

Typhula erythropus


Het Roodvoetknotsje Typhula erythropus is een plaatjesloze vlieszwam met een gesteeld knotsvormig vruchtlichaam van 3 cm hoog. De zwam heeft een glad uitzicht.

Hij groeit als saprofiet op bladstelen en twijgjes van loofbomen en soms op gras, varen- en brandnetelstengels.

Home